Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

quy hoạch cụm công nghiệp

tin tức

#

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng các quy định về thực hiện bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, làng nghề Ninh Phong

Thứ hai, 5 Tháng 11 2018 14 : 22
likeshare

Ngày 04/10/2018, tại UBND phường Ninh Phong (Tp. Ninh Bình) Trung tâm Đầu tư phát triển Cụm công nghiệp - Sở Công Thương đã tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng các quy định về thực hiện bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, làng nghề Ninh Phong” theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các văn bản hướng dẫn khác.