Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

quy hoạch cụm công nghiệp

tin tức

#

“Công tác thu hút nhà đầu tư vào các cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh: Một năm nhìn lại.”

Thứ ba, 12 Tháng 3 2019 9 : 40
likeshare

Theo quy hoạch phát triển Cụm Công nghiệp Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt, toàn tỉnh có 25 Cụm Công nghiệp, diện tích quy hoạch 946,3 ha.