Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

 • Sở công thương
 • Sở xây dựng
 • Sở tài nguyên
 • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

 • Bản đồ hành chính

thư viện video

Hoạt động CCN Đồng Hướng

 • Nhà máy sản xuất đồ chơi
 • Nhà máy sản xuất đồ chơi
 • Nhà máy sản xuất đồ chơi
 • Công ty TNHH SX&TM Quốc Phong (cơ khí)
 • Công ty TNHH SX&TM Quốc Phong (cơ khí)
 • Công ty TNHH SX&TM Quốc Phong (cơ khí)
 • Công ty TNHH SX&TM Quốc Phong (cơ khí)
 • Công ty TNHH SX XNK Ánh Hồng (cói, mây tre đan)
 • Công ty TNHH SX XNK Ánh Hồng (cói, mây tre đan)
 • Công ty TNHH SX XNK Ánh Hồng (cói, mây tre đan)
 • Công ty TNHH Đổi Mới (cói, mây tre đan)
 • Công ty TNHH Đổi Mới (cói, mây tre đan)