Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

liên hệ

Gửi Email. Tất cả các thông tin được dánh dấu * là bắt buộc
cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

Điện Thoại : 0303 .89. 86. 86

Hotline: 098 934 74 57

Email: trungtamcumcongnghiepnb@gmail.com

Bản đồ chỉ dẫn đường