Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Tin tức nổi bật

#

KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH SANICO VIỆT NAM

Thứ hai, 5 Tháng 8 2019 16 : 1
likeshare

Sở Công thương Ninh Bình thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 103/QĐ-SCT ngày 10/7/2019 của Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp đối với Công ty TNHH Sanico Việt Nam - Cụm công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thành phần của Đoàn kiểm tra gồm có Phòng Thanh tra Sở Công Thương Ninh Bình; Phòng Kỹ thuật an toàn và môi trường Ninh Bình;Trung tâm KC, XTTM và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình; Phòng Kinh tế