Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Dự án nhà máy sản xuất Màng phim, Băng dính cách điện

Ngày 11/12/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu tiên cho Dự án nhà máy sản xuất Màng phim, Băng dính cách điện

Đầu tư ự án nhà máy sản xuất Màng phim, Băng dính cách điện góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giải quyết việc làm cho lao động, tăng doanh thu cho ngân sách địa phương. Địa điểm dự án thuộc lô CN10 cụm công nghiệp Gia Vân mở rộng. Chi tiết phía Bắc giáp đường quy hoạch, phía Nam giáp đất quy hoạch công nghiệp CN1. Phía Đông giáp đất quy hoạch cây xanh, phía Tây giáp đường quy hoạch. Diện tích sử dụng đất 15.774 m2, tổng vốn đầu tư 64 tỷ VNĐ. Thời gian hoạt động của dự án 48 năm, tiến độ thực hiện dự án. Năm 2018 hoàn thiện hồ sơ cấp phép đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp. Quý I năm 2019 tiến hành lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán các hạng mục công trình, xin cấp phép xây dựng. Quý II năm 2019 đến quý IV 2020 triển khai xây dựng và mua sắm thiết bị, lắp đặt thiết bị. Quý I 2021 đưa dự án vào vận hành sản xuất, kinh doanh