Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Ngành Công Thương Ninh Bình: 25 năm thành tựu và phát triển

Sau 25 năm tái lập, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, ngành Công thương Ninh Bình đã có bước phát triển mạnh mẽ, đầy ấn tượng, khẳng định vai trò là nền tảng trong phát triển kinh tế địa phương. Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiến nhanh, vững chắc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
Công nghiệp phát triển mạnh mẽ
Những năm đầu tái lập tỉnh, Ninh Bình mới chỉ có vài chục doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Ngoài các doanh nghiệp do Trung ương quản lý, các doanh nghiệp sản xuất của địa phương hầu hết có quy mô bé, sản phẩm đơn điệu, hiệu quả sản xuất - kinh doanh thấp. Tiểu thủ công nghiệp phát triển manh mún, nhỏ lẻ, thiếu định hướng phát triển và thị trường tiêu thụ. Thực hiện Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, ngành Công thương Ninh Bình đã tập trung mọi nguồn lực, thực hiện hàng loạt giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất. Nhờ đó, sản xuất công nghiệp đã có bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò là nền tảng trong phát triển kinh tế địa phương. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 1992-2016 tăng bình quân 19,3%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 đạt trên 34.500 tỷ đồng, tăng gần 70 lần so với năm 1992. Cơ cấu thành phần kinh tế đã chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực kinh tế nhà nước, tăng tỷ trọng khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo luôn chiếm tỷ trọng cao trên 90%, tập trung vào các nhóm ngành: Sản xuất lắp ráp ôtô, linh kiện điện tử, xi măng- clanke, may mặc, giày dép, nông sản chế biến,... Trong đó, sản phẩm ôtô, linh kiện điện điện tử đang được tạo điều kiện để phát triển thành sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh.

Sản xuất lắp ráp ô tô tại nhà máy Hyundai Thành Công.

Nhằm duy trì sự phát triển ổn định, bền vững trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, ngành Công thương Ninh Bình xác định công tác quy hoạch, định hướng phát triển có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong đó, việc lập quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được hoàn thiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, toàn tỉnh đã quy hoạch 07 khu công nghiệp, có 05 khu đi vào hoạt động, thu hút 101 dự án; tổng mức đầu tư đăng ký là 52.320 tỷ đồng, trong đó có 27 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 700 triệu USD. Ngoài ra, tỉnh cũng đã quy hoạch 25 cụm công nghiệp, 15 cụm đã triển khai xây dựng thu hút 154 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 7.010 tỷ đồng (đã thực hiện khoảng 3.850 tỷ đồng). Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh với hạ tầng đồng bộ đã đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất để thu hút đầu tư và di chuyển cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề, khu dân cư. Bên cạnh đó, hạ tầng điện trên địa bàn tỉnh luôn được ngành Công thương đặc biệt quan tâm, đầu tư, đảm bảo đúng quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội và góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Cùng với phát triển công nghiệp ở trình độ cao, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và phát triển làng nghề được quan tâm hỗ trợ và có bước phát triển mới. Với chức năng của mình, trong giai đoạn 1992-2016, ngành Công thương đã tập trung lồng ghép nhiều nguồn kinh phí để hỗ trợ phát triển làng nghề, các sản phẩm kết hợp với bảo tồn và tôn vinh các làng nghề, nghệ nhân. Đến nay, tỉnh đã quyết định công nhận 81 làng nghề, 02 nghề truyền thống và 72 nghệ nhân nghề thủ công mỹ nghệ. Sau khi được công nhận phần lớn các làng nghề tiếp tục duy trì ổn định, một số làng nghề đã phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh như làng nghề cói, làng nghề chế tác đá mỹ nghệ. Hoạt động sản xuất làng nghề đã góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, thu nhập bình quân của các lao động làm nghề hiện nay đạt 1,7 triệu đồng/người/tháng.
Thương mại, dịch vụ tăng trưởng, ổn định
Với những chính sách đúng và trúng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trong giai đoạn 1992-2016 cũng đã chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của hoạt động thương mại. Sự phát triển của thị trường nội địa và hoạt động xuất khẩu tăng trưởng nhanh đã tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất địa phương. Thương mại nội tỉnh đã đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ với giá cả khá ổn định các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1992-2016 bình quân tăng 23,16%/năm; riêng năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh đạt gần 27.140 tỷ đồng, tăng hơn 148 lần so với năm 1992. Mạng lưới phân phối trên địa bàn tỉnh phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu; cơ sở vật chất từng bước được cải tạo, đầu tư xây dựng mới, các hình thức thương mại văn minh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phân phối lưu thông. Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tự chọn theo chuỗi với phương thức mua bán mới, hiện đại văn minh: Siêu thị BigC, Trần Anh, FPT, Pico,... xuất hiện ngày càng nhiều. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 3 trung tâm thương mại, 7 siêu thị, 109 chợ (2 chợ hạng 2, 107 chợ hạng 3) và hàng trăm cửa hàng tiện lợi, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa khu vực sản xuất và thương mại, phát triển thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân trong tỉnh.

Siêu thị Big C Ninh Bình.

Ngoài ra, ngành Công thương còn tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “đưa hàng về nông thôn”, phiên chợ hàng Việt, chương trình kết nối cung cầu... Đồng thời tăng cường công tác quản lý thị trường, đấu tranh có hiệu quả với tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi cho những nhà sản xuất chân chính và người tiêu dùng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật đối với các thương nhân khi tham gia hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, trong những năm qua, tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh luôn ổn định, cân đối cung cầu hàng hoá được đảm bảo, đáp ứng các nhu cầu về sản xuất và tiêu dùng của người dân, không có tình trạng thiếu hàng, sốt giá.
Cùng với thương mại nội địa, trong 25 năm qua, bằng nhiều chính sách hỗ trợ của tỉnh và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã có bước tiến vượt bậc về cả kim ngạch và thị trường xuất khẩu. Nếu như năm 1992, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh mới đạt 2,5 triệu USD thì đến năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đã đạt 1.020 triệu USD, tăng gấp 408 lần so với năm đầu mới tái lập tỉnh. Cơ cấu hàng hoá xuất khẩu đã chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng nhóm hàng chế biến, chế tạo, nhóm hàng có hàm lượng công nghệ và chất xám cao. Nhiều mặt hàng đã được mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị xuất khẩu như: linh kiện điện tử, xi măng – clanke, dệt may, giày dép, chế biến rau quả, hàng thủ công mỹ nghệ.... Bên cạnh đó, công tác phát triển thị trường xuất khẩu đạt được nhiều thành tựu quan trọng thông qua đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kinh tế và chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, vừa mở ra thị trường mới, vừa khai thác tốt hơn thị trường đang có. Đến nay, sản phẩm của tỉnh đã được xuất khẩu sang 60 Quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều sản phẩm đã vào được các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU, Mỹ.

Sản xuất cói xuất khẩu.


Trong những năm tới, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn nữa. Điều đó sẽ mang đến không ít cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với kinh tế Ninh Bình nói chung và ngành Công thương nói riêng. Phát huy những kết quả đã đạt được để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, ngành Công thương Ninh Bình sẽ chủ động triển khai có hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trong đó sẽ tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo; khuyến khích thu hút các dự án có công nghệ cao, các lĩnh vực sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; tạo liên kết về chuỗi giá trị và chuyển giao công nghệ với các nhà đầu tư có uy tín để ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt tạo điều kiện mở rộng sản xuất của ô tô Thành Công. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp khai thác hiệu quả quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư; tiếp tục chú trọng phát triển những sản phẩm có thế mạnh của địa phương như: Sản xuất vật liệu xây dựng, lắp ráp ô tô, linh kiện điện tử, xi măng - clanke... Đồng thời có chính sách phù hợp để khuyến khích các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống phát triển. Tiếp tục triển khai đề án phát triển xuất khẩu, chủ động tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả của các hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị trường… Mở rộng hợp tác, thúc đẩy thương mại, đổi mới mô hình quản lý mạng lưới chợ, siêu thị, gắn với sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác đào tạo, cập nhật kiến thức mới để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo yêu cầu phát triển và hội nhập. Ngoài ra, Sở Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - thương mại.
Những thành tựu trong 25 năm qua là động lực để ngành Công Thương tiếp tục phấn đấu duy trì mức tăng trưởng ổn định, bền vững, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng Ninh Bình sớm trở thành một trong tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng./.

Đ/c Hoàng Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy,
Phó Giám đốc Phụ trách Sở Công Thương