Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP​ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ngày 25/5/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP​ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2017 và bãi bỏ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp.

​Theo đó, Nghị định này quy định về quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp và quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp.

Đáng chú ý đối với các nhà đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thì được ưu đãi cao hơn, cụ thể đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng được miễn tiền thuê đất 11 năm, dự án sản xuất kinh doanh đầu tư và cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 7 năm. Đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề được miễn tiền thuê đất 15 năm và được xem xét vay vốn tín dụng nhà nước không quá 70% tổng vốn đầu tư, dự án sản xuất kinh doanh đầu tư vào cụm công nghiệp làng nghề được miễn tiền thuê đất 11 năm.

Nguồn: chinhphu.vn