Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH SANICO VIỆT NAM

Sở Công thương Ninh Bình thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 103/QĐ-SCT ngày 10/7/2019 của Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp đối với Công ty TNHH Sanico Việt Nam - Cụm công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thành phần của Đoàn kiểm tra gồm có Phòng Thanh tra Sở Công Thương Ninh Bình;  Phòng Kỹ thuật an toàn và môi trường Ninh Bình;Trung tâm KC, XTTM và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình; Phòng Kinh tế hạ tầng UBND huyện Gia Viễn.

(Quang cảnh Công ty TNHH Sanico Việt Nam, cụm công nghiệp Gia Vân)

Nội dung kiểm tra về Các tài liệu pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của dự án; Tình hình, hiệu quả hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của dự án. (từ 01/01/2018 đến tháng 30/6/2019). Việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của dự án.Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu, thực tế hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, Đoàn kiểm tra đánh giá Công ty TNHH Sanico Việt Nam đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp. Có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của dự án trong cụm công nghiệp như: đầy đủ các thủ tục thuê đất; thiết kế, xây dựng cơ sở hạ tầng theo Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp; thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác PCCC và bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động; thu hút lao động và giải quyết việc làm cho nhiều người dân địa phương.

                                                                                                                                    Đinh Nghĩa