Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Ngày 22/7/2016 Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết tổng kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; đồng chí Phạm Thị Hồng, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo sơ kết tổng kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp đã làm rõ những kết quả đạt được trong 6 tháng vừa qua. Hoàn thiện các ấn phẩm, tài liệu (tiếng Việt, tiếng Anh) và triển khai xây dựng website của trung tâm để giới thiệu 25 cụm công nghiệp, các cơ chế chính sách ưu đãi, tiềm năng và cơ hội đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp xúc, dẫn một số nhà đầu tư trong và ngoài nước đi tìm hiểu, khảo sát đầu tư tại các cụm công nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã hướng dẫn 12 doanh nghiệp nước ngoài (chủ yếu Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc) và 07 doanh nghiệp trong nước đi tìm hiểu, khảo sát đầu tư tại các cụm công nghiệp. Đến nay, đã thu hút được 04 nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng và 01 dự án đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp Gia Vân.

Quang cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, Trung tâm tiến hành triển khai khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp. Tiếp tục theo dõi tình hình thu hút đầu tư, tiến độ thực hiện của các Dự án đầu tư trong cụm công nghiệp. Bên cạnh đó tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp. Phối hợp tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút dự án đầu tư, tạo việc làm cho lao động trong các cụm công nghiệp.

Đinh Đạt - Phương Liên