Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

BỔ SUNG QUY HOẠCH CỤM CÔNG NGHIỆP VĂN PHONG, HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH

Ngày 23/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1241/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời đồng ý rút CCN Đồng Phong (50ha) tại xã Đồng Phong ra khỏi Quy hoạch phát triển và bổ sung CCN Văn Phong (50ha), huyện Nho Quan vào Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020.

Ảnh vệ tinh CCN Văn Phong

Như vậy trong giai đoạn tới CCN Văn Phong đã được nằm trong Quy hoạch phát triển CCN của tỉnh với quy mô 50ha. Thu hút các dự án sản xuất gia công giày dép, may mặc, sản xuất gia công cơ khí, chế biến nông lâm sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

Hải Yến - Lan Anh