Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Thành, huyện Yên Khánh.

Ngày 11/5/2017 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBND về Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Thành, huyện Yên Khánh.

Theo đó, Dự án với nhà đầu tư là Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh được xây dựng trên diện tích 349.530m2 gồm 10 lô. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 18/01/2017, với tổng mức đầu tư 224.569 triệu đồng thực hiện trong thời gian 3 năm (2017-2019). Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh, khai thác, bảo trì hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Thành theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất thực hiện dự án sản xuất kinh doanh theo đúng tính chất cụm công nghiệp đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. 

Phương Liên