Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEJUNG TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP CẦU YÊN

Ngày 17/03/2017 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 425/QĐ-UBND về Chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô của Công ty Cổ phần Sejung tại Cụm công nghiệp Cầu Yên, thành phố Ninh Bình.

Theo đó, dự án với Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Sejung, Hàn Quốc được xây dựng trên diện tích đất 33.040 m2 tại lô CN4, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 24/08/2016, với tổng mức đầu tư 443,4 tỷ đồng, thực hiện trong thời gian 5 năm (2017-2021) và có công suất thiết kế 570.500 sản phần/năm. Dự án chủ yếu đầu tư sản xuất ống xả và linh kiện ống xả ô tô, động cơ, khuôn mẫu phục vụ sản xuất ống xả để cung cấp cho các nhà máy lắp ráp ô tô và thị trường toàn cầu. Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giải quyết việc làm cho lao động và tăng doanh thu cho ngân sách địa phương và tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Ninh Bình.

 Duy Phương