Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

CHỨNG NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (CẤP ĐỔI) “ NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG GIẦY DÉP XUẤT KHẨU NINH BÌNH”

Sở Kế hoạch và đầu tư Ninh Bình cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7611260526 cho nhà đầu tư Công ty TNHH Quốc Tế Thịnh Vượng; tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư : Công ty TNHH sản xuất giày ChungJye Ninh Bình – Việt Nam đăng ký thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau:

Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu Ninh Bình.

Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương.

Quy mô dự án: Quy mô công suất thiết kế: 10.000.000 đôi giày dép/năm.

Quy mô xây dựng: 194.532,9m2.

Địa điểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Khánh Nhạc- huyện Yên Khánh- Ninh Bình.

Tổng vốn đầu tư: 62.787.960 USD.

                                                                                                                                    Tuấn Sơn