Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Cụm công nghiệp mở rộng không được vượt quá 75 ha

Cụm công nghiệp muốn mở rộng phải đáp ứng các điều kiện không vượt quá 75 ha, có quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện…

Cụm công nghiệp mở rộng không được vượt quá 75ha
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 68/2017 (có hiệu lực từ ngày 15/7/2017) về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, nêu rõ điều kiện thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.

Theo đó, cụm công nghiệp muốn mở rộng thì phải đáp ứng các điều kiện: không vượt quá 75 ha, có quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện; có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lý, có năng lực, kinh nghiệm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, đạt tỷ lệ lấp đầy ít nhất 60% hoặc nhu cầu thuê đất công nghiệp trong cụm công nghiệp vượt quá diện tích đất công nghiệp hiện có của cụm công nghiệp; hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành thường xuyên các công trình hạ tầng kỹ thuật chung theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Mỹ Hạnh