Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Dấu ấn tăng trưởng của ngành công nghiệp

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra, giai đoạn 2015-2020 chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, trong đó tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đối với ngành công nghiệp là 16%. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển và đạt nhiều kết quả khả quan từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Để hiểu rõ hơn sự tăng trưởng của ngành công nghiệp trong giai đoạn này, phóng viên Báo Ninh Bình có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công thương.

Lắp ráp ô tô tại nhà máy ô tô Hyundai Thành Công (Khu Công nghiệp Gián Khẩu). Ảnh: Đức Lam
Lắp ráp ô tô tại nhà máy ô tô Hyundai Thành Công (Khu Công nghiệp Gián Khẩu). Ảnh: Đức Lam

 

P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của ngành công nghiệp Ninh Bình từ năm 2016 đến nay?

Đồng chí (Đ/c) Hoàng Trung Kiên: Qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 4/8/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp… đến nay nền kinh tế của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh phát triển khá toàn diện và duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp.

Trong giai đoạn 2016 -2019, bên cạnh việc duy trì, ổn định công suất các sản phẩm công nghiệp chủ lực truyền thống (như: xi măng, clanke, sắt thép,...) gắn với chú trọng bảo vệ tài nguyên môi trường, tỉnh Ninh Bình đã tập trung xúc tiến, thu hút kêu gọi đầu tư phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, ngành công nghệ cao, như: Sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, công nghiệp phụ trợ...

Với định hướng phát triển công nghiệp đúng đắn, ngành công nghiệp của tỉnh tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng cao, đi đầu là liên doanh giữa Tập đoàn Hyundai Motor Hàn Quốc và Tập đoàn Thành Công trong sản xuất, lắp ráp ô tô.

Năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 33.986 tỷ đồng thì đến năm 2019 giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 63.240 tỷ đồng, tăng gấp 1,86 lần so với năm 2016. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) năm 2016 đạt 2,74%, năm 2017 đạt 25,4%, năm 2018 đạt 26,1%, năm 2019 dự báo đạt 17,7%, bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 17,6%.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích 1.472 ha. Đến nay, đã có 5 KCN đi vào hoạt động (KCN Khánh Phú, Khánh Cư, Phúc Sơn, Gián Khẩu, Tam Điệp I) với tổng diện tích là 786 ha. Đến nay, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực là 109 dự án với tổng vốn đăng ký 56.831,93 tỷ đồng, trong đó có 30 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 11.435 tỷ đồng.

Về cụm công nghiệp, hiện nay toàn tỉnh có 17/25 cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh quyết định thành lập với tổng diện tích 602,8 ha, thu hút 171 dự án đầu tư, tổng số vốn đăng ký đầu tư là 11.217,2 tỷ đồng, trong các dự án do doanh nghiệp đầu tư có 22 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư 6.908,1 tỷ đồng.

PV: Theo đồng chí, nguyên nhân chủ yếu nào tạo nên sự tăng trưởng của ngành công nghiệp tỉnh Ninh Bình trong những năm qua?

Đ/c Hoàng Trung Kiên: Trong những năm qua, để thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển, tỉnh Ninh Bình đã tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, lập kế hoạch phát triển cho từng lĩnh vực nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Đặc biệt, tỉnh đã quy hoạch 7 KCN (Gián Khẩu, Khánh Phú, Tam Điệp I, Tam Điệp II, Khánh Cư, Phúc Sơn, Kim Sơn với tổng diện tích quy hoạch là 1.472 ha) và 25 cụm công nghiệp được quy hoạch đến năm 2025 với diện tích trên 946 ha. Các khu, cụm công nghiệp được quy hoạch chi tiết và đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có nhu cầu vào đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước thông qua các hội nghị, hội thảo, gặp gỡ trao đổi song phương nhằm thu hút đầu tư đa dạng ngành nghề, ưu tiên cho các dự án đầu tư công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp ô tô, công nghiệp phụ trợ. Trong đó, xác định ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, công nghiệp điện tử và ngành công nghiệp hỗ trợ cho 2 ngành trên là các ngành công nghiệp chủ lực, mũi nhọn của tỉnh.

Với chủ trương đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành những chính sách mới, ưu việt, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư như: Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện tỉnh đang xem xét, ban hành Quyết định mới thay thế với nhiều ưu đãi, hỗ trợ  hơn cho các nhà đầu tư; Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 9/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết số 08-NQ/BCSĐ ngày 21/1/2015 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết số 07-NQ/BCSĐ ngày 13/2/2017 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh Bình về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử trở thành ngành kinh tế chủ lực, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh; Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 ban hành Quy chế quản lý thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình...

Ngoài ra, Ninh Bình cũng đang thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông, đơn giản hóa thủ tục, cấp giấy chứng nhận đầu tư nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư… Tỉnh cũng tập trung kêu gọi đầu tư hoàn thiện xây dựng hạ tầng cơ sở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp giúp cho nhà đầu tư đến với Ninh Bình thuận lợi hơn…

P.V: Để đạt và vượt mục tiêu đề ra về phát triển công nghiệp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, cần có những giải pháp nào, thưa đồng chí?

Đ/c Hoàng Trung Kiên: Để tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư; thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp phát triển.

Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 08-KL/BCSĐ, ngày 10/1/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/BCSĐ ngày 13/2/2017 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử trở thành ngành kinh tế chủ lực, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; khuyến khích thu hút các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, nhất là các dự án công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô và điện tử.

Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với huy động đa dạng hoá và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của các thành phần kinh tế, trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; tập trung mở rộng diện tích các khu, cụm công nghiệp hiện có. Trước mắt, tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu 50ha mở rộng của KCN Gián Khẩu để tạo mặt bằng và hạ tầng đồng bộ phục vụ cho triển khai Dự án sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Việt Nam.

Các cấp, ngành trong tỉnh nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa, một cửa liên thông, đơn giản hóa thủ tục, cấp giấy chứng nhận đầu tư nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư,....

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Thơm (thực hiện)