Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Đoàn công tác Liên nghành tổ chức làm việc và khảo sát thực tế tại một số cơ sở sản xuất trong CCN Ninh Vân và CCN Mai Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 9/9/2016 Liên nghành, Cục Kiểm soát ô nhiễm, Sở Công Thương, Sở TN & MT, Sở NN & PTNT thực hiện công văn số 904/KSON-NĐ ngày 23/8/2016 của Cục kiểm soát ô nhiễm về việc  Đoàn công tác Liên nghành tổ chức làm việc và khảo sát thực tế tại một số cơ sở sản xuất trong CCN Ninh Vân và CCN  Mai Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Với mục đích chính là đánh giá công tác bảo vệ môi trường làng nghề, cụm công nghiệp. Trao đổi, nắm bắt tình hình triển khai công tác BVMT thuộc trách nhiệm của huyện, xã. Khảo sát một số cơ sở trong CCN Ninh Vân và CCN Mai Sơn về việc thực hiện các quy định BVMT CCN và lấy mẫu giám sát môi trường tại CCN.

 Ảnh Đoàn công tác Liên nghành tổ chức làm việc tại CCN Ninh Vân

Kết hợp nắm bắt tình hình triển khai công tác BVMT của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN. Đánh giá tình hình thực hiện quy định về BVMT trong CCN: hồ sơ, thủ tục môi trường, hiện trạng hạ tầng BVMT (đặc biệt là hệ thống sử lý nước thải tập trung). Thêm vào đó xác định sơ bộ nhu cầu đầu tư hạ tầng  BVMT, các nguồn đầu tư tiềm năng có thể huy động tại địa phương, các vướng mắc, khó khăn (nếu có) liên quan đến huy động đầu tư xã hội hóa vào hạ tầng CCN. Lập và thực hiện kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường. Tình hình chấp hành quy định BVMT của một số cơ sở, doanh nghiệp trong CCN.

Đinh Đạt - Phương Liên