Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Dong A Metal THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Căn cứ các văn bản pháp quy cùng với Hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô của Nhà đầu tư Dong A Metal Co.,Ltd, ngày 09/8/2019 Sở Kế hoạch và đầu tư Ninh Bình đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9880872268 Dong A Co.,Ltd chứng nhận đăng ký điều chỉnh thông tin nhà đầu tư, tiến độ góp vốn, huy động vốn với các nội dung chính như sau:

          Tên dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô

          Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, cụ thể là hệ thống vòng kẹp, phụ tùng dập để cung cấp cho các nhà máy lắp ráp ô tô trong nước và thị trường toàn cầu; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giải quyết việc làm cho lao động và tăng doanh thu cho ngân sách địa phương. Phát triển công nghiệp phụ trợ cho sản xuất ô tô nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Ninh Bình.

          Quy mô dự án: Theo công suất thiết kế mỗi năm Dong A Co sẽ sản xuất và cung cấp ra thị trường 5 triệu sản phẩm hệ thống vòng kẹp và 2 triệu sản phẩm phụ tùng dập. Theo kiến trúc xây dựng sẽ có 3 nhà xưởng sản xuất, mỗi nhà xưởng có diện tích 4.800 m2, cùng với đó là nhà văn phòng điều hành, nhà bảo vệ, kho chứa nguyên vật liệu, nhà chứa chất thải rắn và kho phụ trợ, lán xe, bãi đỗ phương tiện vận tải và các công trình khác phục vụ sản xuất kinh doanh trên phần diện tích đất được sử dụng là 37.592 m2.

          Địa điểm thực hiện dự án thuộc lô CN13 bản đồ quy hoạch sử dụng đất Cụm công nghiệp Gia Vân đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt quy hoạch chi tiết mở rộng Cụm công nghiệp Gia Vân tại Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 13/6/2018.

          Tổng số vốn đầu tư của dự án là 230.386.777.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi tỷ, ba trăm tám mươi sáu mươi triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng)

          Tiến độ thực hiện dự án đầu tư từ năm 2018 đến năm 2020, dự kiến dự án sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2020. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư này là  Công ty TNHH DGMV có mã số doanh nghiệp 2700882907 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày 17 tháng 12 năm 2018.

Tuấn Sơn