Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Dự báo sản xuất công nghiệp và thương mại năm 2017 của Ninh Bình

Năm 2017 sắp tới dự báo, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều tác động ảnh hưởng, mức độ tăng trưởng của các doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình

Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,1 tỷ USD, tăng 10 % so với ước thực hiện năm 2016. Theo đó các chỉ tiêu phấn đấu của ngành Công thương Ninh Bình năm 2017 được xác định: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) phấn đấu đạt trên 36 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với năm 2016. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phấn đấu đạt trên 31.000 tỷ đồng.

Trong năm 2017, các dự án được Ninh Bình chấp thuận đầu tư sẽ được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đi vào hoạt động để đóng góp gia tăng giá trị SX công nghiệp, các dự án đang hoạt động cũng sẽ khai thác tăng công xuất. Phấn đấu giai đoạn ( 2016 – 2020 ) có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16% theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI.

Ngành Công thương Ninh Bình xác định: Năm 2017 tăng cường công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quản lý năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng kỹ thuật an toàn môi trường, quản lý xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý thương mại nội địa, chú trọng công tác thanh tra, cải cách các thủ tục hành chính… Đẩy nhanh tốc độ thu hút đầu tư để giai đoạn 2018 - 2020 các dự án có sản phẩm, tăng nguồn thu cho Ngân sách địa phương, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Theo Đăng Phong (nbtv.vn)