Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dong A Metal CO,.LTD

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dong A Metal CO,.LTD

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô. Mục tiêu dự án, đầu tư xây dựng nhà máy Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, cụ thể là hệ thống vòng kẹp, phụ tùng dập để cung cấp cho các nhà máy lắp ô tô trong nước và thị trường quốc tế góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giải quyết việc làm cho lao động, tăng doanh thu cho ngân sách địa phương. Phát triển công nghiệp phụ trợ ô tô góp phần tăng kim nghạch xuất khẩu cho tỉnh Ninh Bình

Địa điểm thực hiện dự án thuộc lô CN13 cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn. Diện tích sử dụng đất là 37.592 m2, tổng vốn đầu tư 230.836.777.000 VNĐ. Thời gian hoạt động 48 năm, tiến độ thực hiện dự án: quý IV 2018 hoàn thiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp. Quý I 2019 tiến hành lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán các hạng mục công trình, xin cấp phép xây dựng, Quý II đến quý IV 2019, triển khai xây dựng nhà máy hoàn thành xây dựng nhà máy, mua sắm, lắp đặt thiết bị đưa dự án vào hoạt động.

Lan Anh