Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1099289567-KT ngày 23/4/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đồi lần 1. Dự án JT Tube Việt Nam của Công ty TNHH JT Tube Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1099289567-KT ngày 23/4/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đồi lần 1. Dự án JT Tube Việt Nam của Công ty TNHH JT Tube Việt Nam

Quy mô dự án: Sản xuất ống xả cho ô tô với quy mô 5.600.000sp/năm tương đương 8000 tấn/năm. Địa điểm thực hiện dự án tại lô CN2 thuộc cụm công nghiệp Cầu Yên, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình. Cụ thể, phía Bắc giáp đường quy hoạch và khu dân cư, phía Nam giáp đường quy hoạch và lô CN4, CN5, phía đông giáp lô CN3, phía Tây giáp lô CN1. Diện tích sử dụng đất là 16,427m2, tổng vốn đầu tư là 341.857.101.000 (ba trăm bốn mươi mốt tỷ, tám trăm năm bày triệu, một trăm linh một nghìn việt nam đồng). Thời gian hoạt động 48 năm, tiến độ thực hiên dự án đồng tư là 2 năm (2018-2019). Mục tiêu dự án: Đầu tư sản xuất ống xả cho xe ô tô để cung cấp cho các nhà máy lắp ráp ô tô và thị trường toàn cầu; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Phát triển công nghiệp phụ trợ cho sản xuât ô tô nhằm tăng kim nghạch xuất nhập khẩu cho thị trường Ninh Bình.

Ngọc Yến