Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Hội nghị “Kết nối cung-cầu hàng hóa giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn với hệ thống phân phối” năm 2016 tại Ninh Bình.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", do Cục Công nghiệp địa phương, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) và Sở Công thương Ninh Bình phối hợp tổ chức.
Công tác liên kết, hợp tác phát triển công thương trong khu vực là một trong những hoạt động quan trọng và mang tính định hướng chiến lược, được các Sở Công Thương quan tâm thực hiện nhằm khai thác, phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương trong khu vực. Cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” được triển khai sâu rộng cùng với chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn đã có tác động tích cực kích thích người tiêu dùng mua hàng hóa, góp phần bình ổn giá cả thị trường, ko thể xảy ra tình trạng sốt hàng, đảm bảo an sinh xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên thị trường toàn tỉnh năm 2015 đạt 27.643 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2014; 9 tháng đầu năm đạt trên gần 16 nghìn tỷ đồng.

Để tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa, trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành trên địa bàn tỉnh hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện hiệu quả các mô hình chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thông tin trong lĩnh vực sản xuất-lư thông-phân phối; tạo điều kiện  để các doanh nghiệp, làng nghề, hợp  tác xã sản xuất kinh doanh thêm các cơ hội gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tiêu thụ hàng hóa và thông qua đó tích cực chủ động hơn trong triển khai Cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”
Hội nghị “Kết nối cung-cầu hàng hóa giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn với hệ thống phân phối” năm 2016 là cầu nối, cơ hội để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiếp xúc trực tiếp với hệ thống phân phối khu vực phía Bắc và một số tỉnh, thành phố khác Trao đổi kinh nghiệm, mở rộng thị trường kinh doanh, đẩy mạnh liên hết trong đầu tư sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm; khai thác nguồn nguyên liệu, phát triển kinh doanh mở rộng thị trường
Công tác liên hết trong lĩnh vực công thương giữa các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong thời gian qua đã được chú ý nhiều hơn, sự gắn bó giữa các tỉnh ngày càng chặt chẽ hơn nhất là trong công tác khuyến công, xúc tiến thương mại. Hội nghị đã tạo cơ hội để các đơn vị đề xuất nhu cầu cung ứng và tiêu thụ hàng hóa công nghiệp nông thôn.
Hội nghị kết nối cung cầu như một giải pháp tích cực nhằm tiêu thụ sản phẩm, giải phóng hàng tồn kho của DN, với ý nghĩa thực hiện công tác tuyên truyền vận động để người tiêu dùng nhìn nhận đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp VN, chất lượng của sản phẩm hàng hóa VN; góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm VN, xây dựng thương hiệu và nhận diện hàng VIệt; đồng thời tạo sự chuyển biến về nhận thức của người tiêu dùng, đơn vị sản xuất kinh doanh, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. 

Theo Arid