Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Hội nghị triển khai nhiệm vụ nghành công thương năm 2017 và trao bằng công nhận làng nghề, nghệ nhân cấp tỉnh năm 2016

Ngày 16/01/2017 Sở Công thương tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ nghành công thương năm 2017 và trao bằng công nhận làng nghề, nghệ nhân cấp tỉnh  năm 2016.  Tham dự hội nghị có các nghệ nhân và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

(Quang cảnh hội nghị)

Theo báo cáo kết quả công tác năm 2016 và xây dựng chương trình công tác năm 2017. Với nhiệm vụ quản lý, đầu tư, phát triển cụm công nghiệp năm 2016 Trung tâm đã tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình, đã tổ chức rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ đầu tư của 08 cụm công nghiệp và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập 07 cụm công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu về diện tích đất sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư; đồng thời tăng cường công tác thu hút, kêu gọi và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp, Trung tâm phát triển CCN đã xây dựng và triển khai khảo sát, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp, hộ sản xuất tại 08 cụm công nghiệp; xây dựng website và bộ tài liệu về 25 CCN và các cơ chế chính sách ưu đãi, tiềm năng và cơ hội đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp xúc dẫn 14 doanh nghiệp nước ngoài (chủ yếu từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc) và 11 doanh nghiệp trong nước đi tìm hiểu, khảo sát đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã thu hút được 05 nhà đầu tư (01 nhà đầu tư nước ngoài và 04 nhà đầu tư trong nước) vào 05 cụm công nghiệp và thu hút được 04 dự án đầu tư thứ cấp đầu tư vào CCN Gia Vân, CCN Mai Sơn và CCN Khánh Nhạc.

Đinh Đạt