Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Kế hoạch kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật năm 2019.

Kế hoạch kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật năm 2019.

(Quang cảnh bên trong Nhà máy sản xuất giày Regis, cụm công nghiệp Văn Phong)

Sáng ngày 04 tháng 06 năm 2019, tại cụm công nghiệp Văn Phong huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình, Chi cục Giám định xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Trung tâm KC, XTTM & phát triển cụm công nghiệp – Sở Công thương tỉnh Ninh Bình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Xây dựng Nhà máy sản xuất giày, dép REGIS của công ty TNHH REGIS VIỆT NAM, kết quả kiểm tra lập thành biên bản, được các bên tham gia kiểm tra thông qua và xác nhận. Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra, Đoàn sẽ tổ chức hội nghị thông qua kết quả kiểm tra với các bên có liên quan và thông báo kết quả kiểm tra cho Chủ đầu tư./.

                                                                                                                        Đinh Nghĩa