Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Kết quả khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các dự án đầu tư và hộ sản xuất trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sở Công Thương Ninh Bình thành lập Đoàn khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các dự án đầu tư và hộ sản xuất trong CCN trên địa bàn tỉnh.​

Đoàn khảo sát do Sở Công thương chủ trì phối hợp với các Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài nguyên & Môi trường và Sở Xây dựng với nhiệm vụ khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các dự án đầu tư trong CCN. Kết hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật trong quản lý CCN.

Qua quá trình khảo sát, các dự án cơ  bản đã và đang thực hiện đúng theo giấy chứng nhận đầu tư, các chủ đầu tư đã tích cực thực hiện ngay dự án sau khi giải phóng xong mặt bằng. Đến tháng 6 năm 2016 các CCN đã thu hút 152 dự án đầu tư, trong đó 56 dự án là của doanh nghiệp đầu tư (cụ thể: 44 dự án đang hoạt động, 05 dự án đang triển khai, 03 dự án đang triển khai chậm tiến độ, 04 dự án dừng hoạt động), 96 dự án do các cá nhân, hộ sản xuất đầu tư hiện đang hoạt động trong CCN Ninh Vân và CCN Ninh Phong; có 06 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn 114 triệu USD (tương đương 2.558 tỷ đồng). Tổng diện tích đã cho thuê khoảng 157ha.

Tổng số vốn đăng ký đầu tư vào cụm là 6.807 tỷ đồng, đã thực hiện khoảng 3.100 tỷ đồng. Hiện tại số lượng lao động đang làm việc trong CCN gần 5.400 lao động (tổng lao động đăng ký theo các dự án đầu tư khoảng 24.600 lao động); Doanh thu của các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong CCN năm 2014 là 879,8 tỷ đồng, năm 2015 là 1.002,3 tỷ đồng và 6 tháng 2016 ước đạt gần 419 tỷ đồng. Nộp ngân sách năm 2014 là 24,3 tỷ đồng, năm 2015 là 19,9 tỷ đồng và 6 tháng 2016 ước đạt gần 13,5 tỷ đồng.

Ảnh hoạt động của Công tyTNHH MTV Master Vina thuộc CCN Đồng Hướng

Đánh giá chung: Hoạt động của một số CCN đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt, tạo điều kiện di chuyển được các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường vào các cụm công nghiệp, góp phần phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn và bảo vệ môi trường, giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương, đảm bảo an sinh xã hội. Các dự án đầu tư trong CCN đã góp phần cùng với các dự án công nghiệp trên địa bàn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, giúp cho nghề truyền thống sản xuất gỗ mỹ nghệ, đá mỹ nghệ, chế biến cói tiếp tục phát triển. Tuy nhiên bên cạnh đó việc đóng góp cho ngân sách của các dự án chưa nhiều, do các dự án đầu tư vào cụm chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, một số dự án lớn chủ yếu là làm gia công sử dụng nhiều lao động, có giá trị gia tăng thấp và đang trong thời gian được miễn giảm thuế. Một số dự án triển khai chậm tiến độ đề ra nguyên nhân chủ yếu là do nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính, không tiếp cận được vốn vay nên thiếu vốn để thực hiện. 01 Dự án tại CCN Sơn Lai không sử dụng hết quỹ đất được cấp,  hoạt động sản xuất theo mùa vụ, kém hiệu quả, ảnh hưởng đến môi trường. 

Hải Yến - Phương Liên