Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

KHUYẾN KHÍCH DI DỜI MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP

Đây là nội dung quy định tại Điều 3 thuộc Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, ban hành ngày 25/5/2017 và có hiệu lực từ ngày 15/7/2017.
Theo đó, Nhà nước khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp một số ngành nghề như:
Cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trong làng nghề, khu dân cư, đô thị và các cơ sở sản xuất khác cần di dời vào cụm công nghiệp. Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Sản xuất sản phẩm tiêu dùng, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng lao động ở địa phương. Các ngành, nghề, sản phẩm có thế mạnh ở địa phương và các ngành nghề khác phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương và công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản.

Mỹ Hạnh