Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình Xây dựng Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô; địa chỉ CCN Cầu Yên, thành phố Ninh Bình.

Ngày 22/01/2018 Chi Cục giám định xây dựng - Sở Xây Dựng chủ trì cùng với Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tiến hành kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình: Xây dựng Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô; địa chỉ CCN Cầu Yên, thành phố Ninh Bình.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ pháp lý; công tác quản lý chất lượng và hồ sơ nghiệm thu hạng mục công trình; kiểm tra chất lượng công trình tại hiện trường. Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra, Đoàn sẽ tổ chức hội nghị thông qua kết quả kiểm tra với các bên có liên quan và thông báo kết quả kiểm tra cho Chủ đầu tư.

Đinh Đạt