Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại một số doanh nghiệp

Chiều 6/6, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đi kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thị sát công tác bảo vệ môi trường trong khu vực doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn đã đến kiểm tra một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp: Công ty TNHH XNK Tài Anh (Khu công nghiệp Gián Khẩu); Doanh nghiệp tư nhân Phúc Hưng, Công ty Cổ phần Bình Điền Ninh Bình, Nhà máy xử lý nước thải Thành Nam (Khu công nghiệp Khánh Phú). 

Tại các nơi đến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn đã đi thị sát công tác bảo vệ môi trường trong khu vực doanh nghiệp; việc xử lý nước thải, khí thải và xả thải; công tác chấp hành Luật Bảo vệ môi trường, nhất là việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của doanh nghiệp...

Trao đổi với các sở, ngành và doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh rà soát lại các dự án có trong các khu công nghiệp: Dự án nào đã có đánh giá tác động môi trường, dự án nào chưa; việc cấp phép xả thải... để báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. 

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các dự án ngoài khu công nghiệp. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo tỉnh. Sau khi có kết quả này, tỉnh sẽ triển khai những công việc tiếp theo với quyết tâm từ nay đến cuối năm thực hiện tốt chiến dịch bảo vệ môi trường.

Đinh Chúc-Đức Lam (Báo Ninh Bình)