Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Mở rộng cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn.

Ngày 17/02/2017 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-UBND về việc mở rộng CCN Gia Vân, huyện Gia Viễn.

Theo đó CCN Gia Vân, huyện Gia Viễn có quy mô diện tích sau khi mở rộng 46,7678 ha, trong đó diện tích đất cụm công nghiệp cũ: 27,5765 ha, diện tích đất mở rộng 19,193 ha. Tính chất của cụm là thu hút các dự án công nghiệp công nghệ sạch như: Giầy da (không bao gồm giai đoạn thuộc da), điện tử,… Vị trí ranh giới của cụm là: Phía Bắc giáp đất nông nghiệp và khu trang trại nhỏ lẻ, phía Nam giáp đường dân sinh song song với đường Đ477, phía Tây giáp đất nông nghiệp và đất nghĩa địa, phía Đông giáp đất khu hành chính, trường học, dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp.

Ảnh vệ tinh CCN Gia Vân 

Mỹ Hạnh