Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Mục tiêu lớn cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

Mục tiêu lớn cho phát triển công nghiệp hỗ trợ
UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch ch triển kh kh ai thực hiện ch ch ương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2025 với mục tiêu đến năm 2020 sản phẩm CNHT đáp ứng 30% nhu cầu sản xuất công nghiệp của tỉnh, đến năm 2025 con số này là 50%.

Với kế hoạch này, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng xác định rõ mục tiêu phát triển CNHT giai đoạn 2019 - 2025 tập trung vào 2 lĩnh vực thế mạnh, gồm ngành may mặc và ngành cơ khí, chế tạo.

Cụ thể với ngành may, tỉnh phát triển các sản phẩm nguyên phụ liệu đáp ứng đầu vào cho doanh nghiệp (DN); trên cơ sở Khu công nghiệp Texhong Hải Hà xây dựng 1 khu CNHT dệt may trung tâm của khu vực phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ cung ứng sản phẩm CNHT cho ngành dệt may đạt trên 30%, đến năm 2025 đạt 50% nhu cầu sản xuất.

Ngành cơ khí, chế tạo, tỉnh tập trung nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm ngành đúc, gia công kim loại, khuôn mẫu và lĩnh vực hỗ trợ công nghiệp đóng tàu... Đặc biệt ưu tiên hình thành khu CNHT chuyên sản xuất chế tạo những sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, CNHT có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

muc tieu lon cho phat trien cong nghiep ho tro

Để hiện thực hóa, đạt hiệu quả cao kế hoạch trên, Quảng Ninh cũng phân khai mục tiêu, nhiệm vụ và thời gian thực hiện cụ thể. Giai đoạn 2019 - 2020, tỉnh kết nối, hỗ trợ DN CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư vào CNHT; hỗ trợ DN áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị DN, quản trị sản xuất; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu. Trong giai đoạn này, các hoạt động chính được triển khai hỗ trợ cho DN gồm: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, kết nối chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực; thuê chuyên gia nước ngoài; cung cấp thông tin thị trường…

Giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh tiếp tục thực hiện cũng như nâng cao chất lượng nhiệm vụ của giai đoạn trước; xây dựng trang thông tin về CNHT.

Quảng Ninh cũng xây dựng nhiều giải pháp thực hiện kế hoạch, trong đó tập trung các nguồn vốn từ ngân sách địa phương, nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình phát triển CNHT của Trung ương để triển khai các nội dung, chương trình. Bên cạnh đó, khuyến khích và huy động các nguồn vốn khác, bao gồm cả vốn ODA cho thực hiện các hoạt động.

Với vai trò cơ quan đầu mối, Sở Công Thương có nhiệm vụ rà soát thực tế các cơ sở trên địa bàn tỉnh, tập hợp nhu cầu tiêu thụ… để lập kế hoạch triển khai cụ thể; phối hợp với các sở, ban, ngành khác triển khai kế hoạch; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính xem xét phân bổ kinh phí.

Quảng Ninh là tỉnh có thế mạnh về công nghiệp nhưng tỷ lệ DN có thể cung ứng các sản phẩm CNHT chất lượng tốt rất hạn chế. Nguyên do, trình độ công nghệ sản xuất hiện ở mức thấp, sản phẩm tạo ra chất lượng chưa cao, dẫn đến khả năng cạnh tranh không cao so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Cùng đó, sản phẩm hỗ trợ còn nghèo nàn về chủng loại, kiểu dáng, mẫu mã đơn điệu, giá thành cao hơn nhiều sản phẩm cùng loại nhập khẩu; nhân lực phục vụ CNHT chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng...

Đơn cử trong lĩnh vực dệt may, sản xuất nguyên phụ liệu ngành này trên đị a bàn tỉ nh ít phá t triể n và chỉ có một số ít DN tham gia nhưng quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động chủ yếu dưới dạng gia công.

Do vậy, Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 - 2025 được nhận định sẽ tạo khung chính sách nền, tạo thuận lợi cho CNHT của tỉnh phát triển. Quan trọng hơn, DN CNHT của tỉnh có thể được hỗ trợ toàn diện từ sản xuất, thị trường tiêu thụ đến nhân lực.

Hải Linh