Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Ngành Công thương: Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công thương tiếp tục chủ trì, phối hợp các sở, ngành, hiệp hội triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Lắp ráp ô tô tại Công ty cổ phần ô tô Thành Công Ninh Bình. Ảnh: Trường Giang
Lắp ráp ô tô tại Công ty cổ phần ô tô Thành Công Ninh Bình. Ảnh: Trường Giang

Đồng chí Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công thương cho biết, nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thời gian qua, Sở Công thương đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ban, ngành, các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp thu thập, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, từ đó đề xuất, xây dựng, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, biện pháp hỗ trợ. Một trong những giải pháp quan trọng mà ngành đã triển khai phải kể đến công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực công nghiệp. 

Trong đó, Sở đã tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/NQ-BCSĐ về tập trung chỉ đạo để phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử trở thành ngành kinh tế chủ lực, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Thực hiện quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở đã thường xuyên tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với tình hình thực tế nhằm thu hút đầu tư hạ tầng CCN, các dự án sản xuất, kinh doanh trong CCN. 

Sở đã thành lập Trung tâm phát triển CCN để phối hợp với các đơn vị liên quan kêu gọi xúc tiến đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào CCN. 6 tháng đầu năm đã có 2 doanh nghiệp nước ngoài và 5 doanh nghiệp trong nước tìm hiểu, khảo sát đầu tư tại các CCN Văn Phong, Gia Phú, Mai Sơn, Khánh Thượng, Cầu Yên.

Để thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Công thương đặc biệt chú trọng công tác quản lý điện năng. Đến nay, Sở đã hoàn thành xây dựng và tổ chức công bố Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035- Quy hoạch phát triển hệ thống 110 kV tạo điều kiện để phát triển hệ thống lưới điện của tỉnh, cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn an toàn, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công thương về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp không quá 35 ngày, từ đầu năm đến nay, Sở đã thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật cho 22 công trình điện theo đúng tiến độ và thời gian theo quy định.

Để thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 của UBND tỉnh, Sở Công thương cũng đã chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính. 

Từ đầu năm đến nay, Sở Công thương đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, qua đó đã bãi bỏ 2 thủ tục, sửa đổi bổ sung 4 thủ tục và thêm mới 52 thủ tục hành chính. Thực hiện cắt giảm 50% thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở có thời gian giải quyết từ 10 ngày trở lên.

Ngoài ra, để tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại cho doanh nghiệp, Sở đã đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 11 thủ tục đã thực hiện năm 2016 và tiếp tục triển khai thêm 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong năm 2017. Đến thời điểm hiện tại, tổng số thủ tục hành chính đã triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa là 82 thủ tục, đạt 100% so với danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương. 

Bên cạnh công tác cải cách hành chính, Sở Công thương cũng tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất thương mại, xuất khẩu; tích cực triển khai chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và làng nghề xây dựng, phát triển thương hiệu… Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã triển khai 38 đề án khuyến công địa phương, 20 đề án xúc tiến thương mại với kinh phí hỗ trợ hơn 6,6 tỷ đồng. 

Đến nay, Trung tâm đã hướng dẫn các đơn vị được thụ hưởng triển khai thực hiện 34 đề án khuyến công địa phương, trong đó có 21 đề án đã thực hiện được 70% khối lượng công việc, 13 đề án đang thực hiện. Trung tâm cũng đã hoàn thành 11 đề án xúc tiến thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Đồng chí Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công thương nhấn mạnh: Ngành Công thương luôn mong muốn được lắng nghe những ý kiến phản ánh vướng mắc, khó khăn và những đề xuất, kiến nghị từ các doanh nghiệp, qua đó có những giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp để cùng với doanh nghiệp có những đóng góp hơn nữa vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguyễn Thơm