Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Ngày 31/10/2017 tại tỉnh Ninh Bình, Cục Công Thương địa phương tổ chức Hội nghị tập huấn về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp

Ngày 31/10/2017 tại tỉnh Ninh Bình, Cục Công Thương địa phương tổ chức Hội nghị tập huấn về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp để triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn cho các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền bắc (từ Hà Tĩnh trở ra).

Hội nghị đã diễn ra dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung, Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình Hoàng Trung Kiên.

(Quang cảnh hội nghị)

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý nhà nước về cụm công nghiệp (CCN), trong khuôn khổ hội nghị đã trình bày tóm tắt Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN; Chỉ thị 12 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc triển khai Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 hướng dẫn thực hiện Nghị định; giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần Cơ sở dữ liệu CCN cả nước.

Hội nghị đã thảo luận, trao đổi, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm. Tạo điều kiện để Sở Công Thương các tỉnh và các đơn vị liên quan có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, đề xuất các giải pháp phối hợp, liên kết khai thác tiềm năng, tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Ngọc Yến