Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Ninh Bình: Phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử

Trong những năm gần đây ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đạt được kết quả nhất định, đóng góp không nhỏ và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

Năm 2016, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trên địa bàn tỉnh đạt trên 6.700 xe, giá trị sản xuất đạt 3.730 tỷ đồng, chiếm 10,8% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, theo đó đóng góp vào ngân sách của tỉnh trên 1.600 tỷ đồng, bằng 28% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực công nghiệp điện tử năm 2016 đạt 280 triệu sản phẩm, tăng gấp 127 lần so với năm 2010. Giá trị sản xuất đạt 4.900 tỷ đồng, chiếm 14,2% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử còn gặp nhiều khó khăn. Số lượng doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 ngành này còn hạn chế.

Đối với ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, ngoài Công ty cổ phẩn tập đoàn Thành Công sản xuất và lắp ráp xe khách, xe du lịch, ô tô tải, xe chuyên dụng,...công suất 40.000 xe/năm, tại KCN Gián Khẩu mới có một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất lắp ráp ô tô. Ngành công nghiệp điện tử đến nay cũng chỉ có 5 doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp FDI.

Để phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử thành ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ninh Bình đang tập trung ưu tiên tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách và hỗ trợ để các doanh nghiệp đầu tư phát triển mở rộng sản xuất.

Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu trong sản xuất, xuất khẩu linh kiện, phụ kiện cho ô tô và điện tử. Xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó tập trung vào phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp  ô tô và điện tử.

Đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng các khu cụm công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển sản xuất.

Ninh Bình phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô đạt trên 57 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5 lần so với năm 2016; giá trị sản xuất ngành công nghiệp điện tử đạt gần 12 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2016.

Theo Nbtv.vn