Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Ninh Bình: Sản xuất Công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá

Trong 9 tháng đầu năm 2017, sản xuất Công nghiệp trên địa tỉnh Ninh Bình tiếp tục được duy trì và có xu hướng phát triển tốt hơn năm trước do việc đổi mới, cải tiến và đưa vào sản xuất các sản phẩm mới, tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn.

(Công đoạn lắp ráp ô tô tại Nhà máy ô tô của Tập đoàn Hyundai Thành Công)

Giá trị sản xuất Công nghiệp toàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt gần 32.308 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ, đạt 87,3% kế hoạch năm. Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh 9 tháng đầu năm tăng 25,04% so với cùng kỳ năm trước.

Một số ngành Công nghiệp có giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng lớn như lắp ráp ô tô, sản xuất phân bón và sản xuất thiết bị điện tử có mức tăng trưởng khá, đóng góp tích cực vào kết quả chung của công nghiệp toàn tỉnh.

Bên cạnh đó một số dự án sau thời gian đầu tư đã đi vào sản xuất như các nhà máy sản xuất, gia công giày dép của công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye Việt Nam; công ty TNHH giày Athena Việt Nam; dự án nhà máy sản xuất gia công hàng may mặc xuất khẩu London Field đã thu hút được số lượng lao động lớn góp phần tạo và giải quyết việc làm cho người lao động.

Để sản xuất Công nghiệp phát triển, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn như: Nghị quyết số 07, ngày 13/2/2017 về tập trung chỉ đạo, lãnh đạo để phát triển ngành Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và Công nghiệp điện tử trở thành ngành kinh tế chủ lực, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh; Chương trình công nghiệp hỗ trợ tỉnh Ninh Bình đến năm 2025.

Triển khai thực hiện tốt việc Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh: Trình UBND tỉnh ban hành quyết định mở rộng CCN Gia Vân, Mai Sơn; hướng dẫn UBND huyện Kim Sơn mở rộng CCN Đồng Hướng, UBND huyện Yên Mô thành lập CCN Yên Lâm; UBND thành phố Ninh Bình hoàn thiện hồ sơ mở rộng CCN Ninh Phong; UBND huyện Nho Quan về điều chỉnh quy hoạch CCN Xích Thổ...và tăng cường công tác thu hút, kêu gọi và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào CCN.

Trung tâm phát triển CCN cũng đã thu hút được 06 dự án đầu tư thứ cấp vào các CCN: Gia Vân, Văn Phong, Cầu Yên, Mai Sơn, Ninh Phong (trong đó có 04 dự án đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đăng ký trên 1.938 tỷ đồng.

Minh Thúy (nbtv.vn)