Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Phát triển cụm công nghiệp, tạo tiền đề cho công nghiệp hỗ trợ địa phương

Phát triển cụm công nghiệp, tạo tiền đề cho công nghiệp hỗ trợ địa phương

 
TCCTNgoài việc tạo thuận lợi về cơ chế chính sách, sự nỗ lực của Chính phủ cũng như các doanh nghiệp, việc hình thành những trung tâm nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ cho công nghiệp hỗ trợ, các cụm công nghiệp đang là mục tiêu lớn mà Bộ Công Thương cũng như nhiều địa phương, doanh nghiệp mong muốn và kỳ vọng.
ause

https://youtu.be/pC-MTaI5WY4

 

Nhóm PV