Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp Đồng Hướng, huyện Kim Sơn.

Ngày 01/12/2016 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định số 1642/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp Đồng Hướng, huyện Kim Sơn.

Theo đó khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết mở rộng Cụm công nghiệp Đồng Hướng thuộc xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn có phạm vi ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp đất cụm công nghiệp Đồng Hướng đã được phê duyệt quy hoạch, phía Nam giáp đất nông nghiệp và dân cư hiện trạng, phía Đông giáp kênh thoát nước và xã Quang Thiện, phía Tây giáp sông Hướng Đạo Tây.Quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch là 35,8936ha trong đó diện tích cụm công nghiệp đã được quy hoạch là 17,1256ha, diện tích mở rộng 18,7680ha. Tính chất của cụm công nghiệp mở rộng là cụm công nghiệp tập trung, thu hút các dự án về sản xuất sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Sản phẩm từ cói, bèo, bẹ chuối; sản xuất đồ chơi; chế biến thủy sản, hải sản; sản xuất rượu.      

Hải Yến - Lan Anh