Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp Mai Sơn, huyện Yên Mô

Ngày 25/11/2016 UBND tỉnh ban hành quyết định số 1619/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp Mai Sơn, huyện Yên Mô.

Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điều chỉnh, mở rộng cụm công nghiệp Mai Sơn thuộc xã Mai Sơn, huyện Yên Mô có phạm vi ranh giới như sau: Phía Bắc và Đông Bắc giáp sông Vó, phía Đông giáp đất các doanh nghiệp hiện có (bám đường quốc lộ 1A), phía Nam và Đông Nam giáp đất nông nghiệp và dân cư hiện trạng, phía Tây giáp sông Vó. Quy mô diện tích nghiên cứu theo quy hoạch 39,61ha trong đó: Diện tích cụm công nghiệp theo quy hoạch cũ là 10,72ha, diện tích cụm công nghiệp mở rộng 25,85ha. Tính chất của cụm công nghiệp là cụm công nghiệp tập trung thu hút, phát triển, các nghành công nghiệp: Dịch vụ cơ khí, vận tải; chế tạo lắp ráp cơ khí; chế biến sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao; kinh doanh dịch vụ phân bón, chế biến nông sản; công nghiệp vật liệu xây dựng; công nghiệp sạch, kho bãi hàng hóa và các nghành công nghiệp khác không gây ô nhiễm môi trường tạo thành sự liên kết với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp khác của tỉnh.

Ngọc Yến - Lan Anh