Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 20ha Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn

Ngày 18/11/2016 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định 1571/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 20ha Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn.

Theo đó khu vực nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết mới nằm trên địa bàn của xã Gia Vân, huyện Gia Viễn có phạm vi ranh giới như sau : Phía Bắc giáp đất nông nghiệp, phía Nam và phía Đông giáp đất nông nghiệp và đất khu 30ha cụm công nghiệp Gia Vân giai đoạn 1 (đã có quy hoạch chi tiết), phía Tây giáp đất nông nghiệp. Như vậy tổng diện tích của cụm công nghiệp Gia Vân của 2 giai đoạn là 50ha, cụm có tính chất thu hút các lĩnh vực dự án công nghiệp công nghệ sạch và công nghiệp điện tử.

Lan Anh