Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17/6/2016 Liên nghành, Sở, Nghành, UBND huyện, thành phố ban hành Kế hoạch số 223/2016/KHLN về việc phối hợp thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích chính là bảo đảm an ninh, an toàn các khu, cụm công nghiệp tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tạo sự phối hợp, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành giữa các cấp, các nghành trong việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn các khu, cụm công nghiệp. Bên cạnh đó xác định rõ bảo đảm an ninh, an toàn trong các khu, cụm công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các nghành, các doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền.

Nhiệm vụ của Sở Công thương là rà soát quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với các nghành, địa phương trong việc quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định hiện hành của Nhà nước. Thêm vào đó phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động trong các cụm công nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ANTT, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương.

Lê Liên - Ngọc Yến