Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Quyết Định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đồng Hướng ( Phần mở rộng )

Ngày 29/7/2019 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Hướng ( phần mở rộng ).

Tại Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 UBND tỉnh Ninh Bình đã chấp thuận Nhà đầu tư: Công ty TNHH HUY NGA xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Hướng ( phần mở rộng ); Mục tiêu dự án là xây dựng và kinh doanh hạ tầng mở rộng Cụm công nghiệp Đồng Hướng, thu hút các Nhà đầu tư  thứ cấp đầu tư các dự án theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, như: Sản phẩm từ cói, bèo, bẹ chuối; sản xuất đồ chơi; chế biến thủy, hải sản; sản xuất rượu… Quy mô dự án theo công suất thiết kế là 124.150 m2 gồm 08 lô đất công nghiệp, khu điều hành và hạ tầng kỹ thuật khác là 44.320 m2.

Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, vị trí cụ thể như sau: phía Bắc giáp Cụm công nghiệp Đồng Hướng ( giai đoạn 1 ), phía Nam giáp ruộng lúa và một phần dân cư hiện hữu, phía Đông giáp xã Quang Thiện, phía tây giáp ruộng lúa; diện tích đất sử dụng là 168.470 m2. Tổng số vốn đầu tư của dự án là 95.527.152.000 đồng ( chín mươi lăm tỷ, năm trăm hai mươi bảy triệu, một trăm năm mươi hai nghìn đồng ); thời hạn thực hiện dự án là 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư; tiến độ thực hiện dự án từ Quý I/2019 đến Quý III năm 2021. Từ Quý IV/2021 bắt đầu tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào Cụm công nghiệp.

Tuấn Sơn