Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Hải 2 (giai đoạn 1)

Ngày 28/3/2019 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định số 389/UBND-QĐ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Hải 2 (giai đoạn 1)

Nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Yên Khánh, mục tiêu dự án là Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Hải 2 (giai đoạn 1) theo đúng quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất thực hiện các dự án công nghiệp. Tính chất của cụm công nghiệp như sản xuất gia công cơ khí; chế biến nông, lâm sản thực phẩm; sản xuất vật liệu xây dựng hiện đại, tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường; các nghành nghề khác có công nghệ không gây ô nhiễm môi trường, tạo liên kết với khu công nghiệp, cụm công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: thuộc địa bàn xã Khánh Hải và xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Vị trí cụ thể như sau, phía Nam giáp đường Bái Đính Kim Sơn, phía Bắc giáp đất quy hoạch CCN Khánh Hải 2 (giai đoạn 2), phía Đông giáp nghĩa trang và khu trường bắn, phía Tây giáp mương tưới tiêu chỉnh trang và đất quy hoạch CCN Khánh Hải 2 (giai đoạn 2). Diện tích sử dụng đất là 20 ha, tổng mức đầu tư 197,492,000,000 (một trăm chín bẩy tỷ, bốn trăm chín hai triệu việt nam đồng), thời gian thực hiện dự án 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án từ quý IV năm 2018 đến quý IV năm 2020.

Đinh Đạt