Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP GIA LẬP, HUYỆN GIA VIỄN

Ngày 21/12/2018 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 1701/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Gia Lập, huyện Gia Viễn.

Mục tiêu dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Gia Lập, huyện Gia Viễn theo đúng quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất thực hiện các dự án công nghiệp công nghệ sạch. Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, cụ thể như sau: Phía Bắc giáp công ty may Khánh An thuộc xã Gia Lập và một phần đất sản xuất nông nghiệp thuộc xã Gia Vân, phía Nam giáp khu dân cư đồng ruộng, phía Đông giáp đất nông nghiệp, phía Tây giáp khu dân cư đường vua Đinh. CCN có diện tích 39,95 ha trong đó đất phục vụ cho dự án kinh doanh là 32,05 ha và đất khu điều hành và hạ tầng kỹ thuật khác là 7,9 ha. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Công ty TNHH Thiên Phú với tổng mức đầu tư 250.659.758.000 Vnđ (Hai trăm năm mươi tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm năm tám nghìn đồng), thời gian thực hiện dự án 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2018 đến năm 2021 đi vào hoạt động.

Đinh Đạt