Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Quyết định công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2018

Ngày 10/01/2019 Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp - Sở Công Thương Ninh Bình ban hành Quyết định số 01a/QĐ-TTCCN về việc công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2018. Tải file tại đây

Ngày 14/01/2019 Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp - Sở Công Thương Ninh Bình ban hành Quyết định số 02a/QĐ-TTCCN về việc công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2018. Tải file tại đây

Ngày 14/01/2019 Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp - Sở Công Thương Ninh Bình ban hành Quyết định số 02b/QĐ-TTCCN về việc công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2018. Tải file tại đây