Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

QUYẾT ĐỊNH MỞ RỘNG CỤM CÔNG NGHIỆP GIA VÂN, HUYỆN GIA VIỄN

Ngày 24/12/2019 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 1704/QĐ-UBND về việc mở rộng CCN Gia Vân, huyện Gia Viễn

(Ảnh vệ tinh CCN Gia Vân)

CCN Gia Vân, huyện Gia Viễn có quy mô sau khi mở rộng là 74,76 ha, trong đó diện tích đất cụm công nghiệp cũ là 46,76 ha, diện tích mở rộng là 28 ha. Nghành nghề hoạt động của cụm là thu hút các dự án công nghiệp công nghệ sạch, tiên tiến như: công nghiệp điện tử, các nghành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho dự án sản xuất lắp ráp ô tô, giày da (không bao gồm công đoạn da thuộc),... Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Công ty TNHH Thiên Phú .

Phương Liên