Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG TÍNH CHẤT NGÀNH NGHỀ CỤM CÔNG NGHIỆP GIA PHÚ, HUYỆN GIA VIỄN

Theo Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về ngành nghề thu hút tại cụm công nghiệp Gia Phú mới chỉ được phê duyệt tại gồm các dự án công nghệ sạch như: May mặc, giầy da, linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô… Nay được bổ sung tại quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 03/07/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết định về việc bổ sung tính chất cụm công nghiệp Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình theo đó bổ sung các ngành, nghề thu hút cụm công nghiệp được bổ sung: Ngành công nghiệp ô tô, điều chế sơn phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô ( pha chế sơn phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô, không sản xuất sơn và sản xuất nguyên liệu cho điều chế sơn.

                                                                                                            Đinh Nghĩa