Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Tăng cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam không chỉ vướng về năng lực, công nghệ, nguồn lao động để có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, vấn đề tài chính, nguồn vốn cũng đang là rào cản rất lớn cho hoạt động, phát triển trong bối cảnh mới hiện nay.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khả năng tài chính còn yếu, vốn tự có thấp, trình độ công nghệ yếu kém, thiếu tài sản đảm bảo dẫn đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn hạn chế... Trước thực tế khó khăn này, để doanh nghiệp đầu tư công nghệ, duy trì sản xuất, Chính phủ cũng đã có những chính sách hỗ trợ, ưu đãi về vốn. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, cho vay phát triển CNHT được xác định là một trong 5 lĩnh vực ưu tiên của ngành ngân hàng.

tang co hoi tiep can von cho doanh nghiep

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua đơn vị này đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đối với các lĩnh vực ưu tiên; quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ thấp hơn lãi suất cho vay thông thường khoảng 1 - 2%/năm và đã điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay phù hợp với xu hướng giảm của mặt bằng lãi suất đối với thị trường. Hiện nay, các tổ chức tín dụng đang triển khai cho vay trần lãi suất đối với lĩnh vực CNHT là 6,5% theo quy định tại Quyết định số 1425/QĐ-NHNN ngày 7/7/2017. Ngoài ra, để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng được xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với nhu cầu vốn trong nước để thực hiện phương án sản xuất hàng xuất khẩu nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp CNHT) tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất thấp…

Được biết, bên cạnh các chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng cũng rất chủ động khi đưa ra các sản phẩm tín dụng phù hợp với đối tượng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT, như trong năm 2017 Ngân hàng BIDV có gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất từ 5,0%/năm, gói tín dụng 10 nghìn tỷ đồng ngắn hạn VNĐ dành cho khách hàng mới với lãi suất cho vay tư 5,5%; hay Vietcombank có các gói tín dụng ngắn hạn và trung dài hạn đa dạng với lãi suất ưu đãi cho một số ngành kinh tế, trong đó có ngành công nghiệp và CNHT với quy mô 10 nghìn tỷ đồng… Theo Ngân hàng Nhà nước, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị định 111/2015/NĐ-CP về cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng đối với các ngành CNHT đã nhận được kết quả tích cực. Trong đó, năm 2017, dư nợ tín dụng cho lĩnh vực CNHT có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung đối với nền kinh tế (18,17%), trong đó cho vay ngắn hạn theo Nghị định 111 mặc dù còn khá khiêm tốn nhưng đã có mức tăng trưởng cao gấp 4,7 lần so với năm 2016.

Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục xác định CNHT là lĩnh vực ưu tiên và chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn cho vay theo trần lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước; triển khai kết nối ngân hàng, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng theo quy định.

Hoa Quỳnh