Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Tập huấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp

Nằm trong chuỗi các sự kiện tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 16/5, Sở Công Thương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Dự lớp tập huấn có lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, lãnh đạo các sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Du lịch, Liên minh hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện, thành phố; đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn các đại biểu và đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ thuyết trình các nội dung như: Tổng quan về sở hữu trí tuệ, vai trò của sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp; Đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp; Hướng dân đăng ký quyền sở hữu công nghiệp; Thực hành làm đơn đăng ký; Khai thác, phát triển và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho các cán bộ quản lý, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nắm vững pháp luật về sở hữu trí tuệ. Đồng thời hiểu rõ tầm quan trọng của Sở hữu trí tuệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao hơn nữa năng lực khai thác và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ, góp phần tăng sức cạnh tranhh của sản phẩm hàng hóa Ninh Bình trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.

Nguyễn Thơm- Đức Lam (Báo Ninh Bình)