Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Thành lập cụm công nghiệp Cầu Yên, thành phố Ninh Bình và cụm công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Khánh.

Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư hạ tầng triển khai các bước tiếp theo. Ngày 14/9/2016 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 1191/QĐ-UBND về việc thành lập CCN Cầu Yên, thành phố Ninh Bình và Quyết định số 1192/QĐ-UBND về việc thành lập CCN Khánh Thượng, huyện Yên Khánh.

Theo đó CCN Cầu Yên, thành phố Ninh Bình được thành lập có quy mô diện tích 13,735ha, tính chất của cụm là thu hút các dự án sản xuất các sản phẩm hỗ trợ nghành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử, các dự án thủ công mỹ nghệ, thêu ren, may mặc.

Ảnh vệ tinh CCN Cầu Yên 

CCN Khánh Thượng, huyện Yên Khánh được thành lập có quy mô diện tích 50ha, tính chất của cụm là thu hút các dự án sản xuất các sản phẩm hỗ trợ nghành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, dệt may, linh kiện điện tử.

Ảnh vệ tinh CCN Khánh Thượng

Lê Liên - Ngọc Yến