Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH THÀNH, HUYỆN YÊN KHÁNH VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP VĂN PHONG, HUYỆN NHO QUAN

Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư hạ tầng triển khai các bước tiếp theo. Ngày 04/11/2016 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 1473/QĐ-UBND về việc thành lập CCN Khánh Thành, huyện Yên Khánh và Quyết định số 1480/QĐ-UBND về việc thành lập CCN Văn Phong, huyện Nho Quan.

Theo đó CCN Khánh Thành, huyện Yên Khánh được thành lập có quy mô diện tích 50ha, tính chất của cụm là thu hút các dự án về may mặc, điện tử, gia công cơ khí, chế biến nông lâm sản; kho trung chuyển. CCN Khánh Thành do Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh cụm công nghiệp.

Ảnh vệ tinh CCN Khánh Thành

CCN Văn Phong, huyện Nho Quan được thành lập có quy mô diện tích 50ha, tính chất của cụm là thu hút các dự án sản xuất, gia công giày, dép, may mặc; sản xuất gia công cơ khí; chế biến nông, lâm sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Trung tâm Đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình được UBND tỉnh giao tổ chức triển khai quản lý đầu tư xây dựng và phát triển cụm công nghiệp Văn Phong đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy hoạch được duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường.

Ảnh vệ tinh CCN Văn Phong

Cùng với các CCN khác trên địa bàn, việc thành lập CCN Khánh Thành, CCN Văn Phong sẽ tạo mặt bằng sản xuất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; thu hút các doanh nghiệp mở rộng sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại huyện Yên Khánh, huyện Nho Quan nói riêng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình nói chung.

Hải Yến - Ngọc Yến