Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN đăng ký đầu tư đối với dự án JT tube việt nam

Căn cứ Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hồ sơ kèm theo của Công ty TNHH JT Tube Việt Nam cùng với các văn bản pháp quy, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1099289567 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày 08/11/2018, thay đổi lần thứ nhất ngày 23/4/2019, ngày 08 tháng 8 năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần thứ hai cho Công ty JT Tube Việt Nam, đăng ký điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

          Dự án JT TUBE VIỆT NAM được đầu tư bởi 9 nhà đầu tư là các tổ chức và cá nhân Hàn Quốc, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư này là Công ty TNHH JT TUBE VIỆT NAM có mã số doanh nghiệp 2700878749 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/11/2018

          Tên dự án đầu tư: Dự án JT TUBE VIỆT NAM

          Mục tiêu của dự án:

 - Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ống xả cho xe ô tô để cung cấp cho các nhà máy lắp ráp ô tô và thị trường toàn cầu; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giải quyết việc làm cho lao động và tăng doanh thu cho ngân sách địa phương.

- Phát triển công nghiệp phụ trợ cho sản xuất ô tô nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Ninh Bình.

          Quy mô dự án: Công suất thiết kế sản xuất ống xả cho ô tô với quy mô 5.600.000 chiếc tương đương 8.000 tấn mỗi năm. Theo kiến trúc xây dựng dự án bao gồm xưởng sản xuất có tổng diện tích 7.800 m2, khu văn phòng, nhà ăn, nhà bảo vệ, nhà để xe máy, kho chứa chất thải nguy hại, kho chứa chất thải rắn và các công trình khác được thực hiện trên phần diện tích đất 16.427 m2 tại lô CN2 thuộc Cụm công nghiệp Cầu Yên, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình.

          Tổng số vốn đầu tư của dự án là 341.857.101.000 VNĐ (Ba trăm bốn mươi mốt tỷ, tám trăm năm mươi bảy triệu, một trăm lẻ một nghìn dồng), tương đương 15.036.600 USD (với tỷ giá quy đổi 1 USD=22.735 VNĐ)

          Thời hạn thực hiện dự án là 48 năm ( đến hết ngày 01/9/2066, theo thời hạn thuê đất của nhà đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Cầu Yên). Tiến độ thực hiện dự án từ Quý III/2018 đến Quý III/2019; dự kiến dự án sẽ chính thức đi vào hoạt động vào Quý IV năm 2019.

Tuấn Sơn