Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Thực hiện Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ quản lý, đầu tư và phát triển một số cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ quản lý, đầu tư và phát triển một số cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương – Trung tâm Đầu tư phát triển CCN chủ trì tổ chức làm việc với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan để hướng dẫn, trao đổi và thống nhất trình tự, thủ tục, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác bàn giao 7 CCN (Yên Ninh, Khánh Nhạc, Sơn Lai, Phú Sơn, Mai Sơn, Ninh Phong, Đồng Hướng)

(Ảnh buổi làm việc tại UBND huyện Yên Khánh)

Với mục đích tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các CCN, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, môi trường. Thực hiện triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút dự án đầu tư thứ cấp và các CCN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các CCN góp phần tích cực vào việc tăng tốc độ phát triển công nghiệp trên địa bàn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Ngọc Yến